Reglement

Organisatie

VAKlab en Bokrijk

Bokrijklaan 1, 3600 Genk

Partners

Flanders DC, MIA-H en Knack Weekend

Gezien de nadruk van de wedstrijd ligt op vakmanschap en ondernemerschap is Flanders DC een niet te missen partner. Met hen willen we graag sturen naar een verduurzaming van deze award ter ondersteuning van de vakman in hun ondernemerschap. Zo kan VAKlab vakmensen die willen doorgroeien naar een onderneming de gepaste begeleiding garanderen.
Knack Weekend is onze communicatiepartner. Waarom? Dat spreekt voor zich: Zij begeven zich op de grens van kunst en design en dragen vakmanschap en authenticiteit hoog in het vaandel.
MIA-H is onze inhoudelijke partner voor de BKRK award #textiel. Zij hebben het netwerk én de kennis om jou als vakman en/of ondernemer wegwijs te maken binnen dit thema.

 • VAKlab, BKRK en Bokrijk zijn de organiserende organisaties

 • Flanders DC is partner omdat ze hét aanspreekpunt in Vlaanderen zijn dat inzet op creatief ondernemerschap

 • Weekend Knack is onze communicatie partner

 • MIA-H is onze inhoudelijke partner gezien de focus voor de BKRK-award 2019 ligt op textiel 

Wedstrijdvraag

De BKRK-award #Textiel legt de focus op vakmanschap én ondernemerschap:
 1. Het ontwikkelen van een product, dienst of onderzoek dat het authentieke vakmanschap vertegenwoordigt in gebruik, techniek, materiaal en duurzaamheid.
 2. Het product of project wordt ontwikkeld vanuit een innovatieve en hedendaagse relevantie. Het product of project moet economische meerwaarde genereren en maakt van de indiener een ondernemer.

1. Deelname

De deelname staat open voor producten, projecten, diensten of onderzoeken die voldoen aan de criteria die worden omschreven in punt 2 van het reglement.

Deelnemers kunnen met meerdere producten of projecten inschrijven. Per deelname moet er een apart inschrijvingsformulier worden ingediend.

Inschrijven betekent dat de deelnemer zich automatisch akkoord verklaart met de bepalingen in dit reglement. Elke inzending die niet voldoet aan de voorwaarden in het reglement wordt uitgesloten van deelname. Inschrijven kan online van 06/02/2019 tot en met 21/04/2019, 23.59 u op deze www.bkrkaward.be website.

De inzending gebeurt op de voorgeschreven wijze, volledig en binnen de gestelde termijn. Indien de inzending hieraan niet beantwoordt is de organisatie gerechtigd om deze uit te sluiten.

De deelnemer verstrekt alle gevraagde informatie en is verantwoordelijk voor de waarheid en juistheid van de verstrekte gegevens. De deelnemer verklaart ook dat hij/zij met het deelnemend ontwerp geen inbreuk maakt op enig recht van derden: auteursrecht, recht van tekening, merk of model of andere rechten. Het product of project voldoet, voor zover van toepassing, aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. De deelnemer vrijwaart de organisatie en de jury voor aanspraken van derden ter zake.

2. De jury en de beoordeling

De leden van de jury zijn erkende autoriteiten binnen hun vakgebied:

 • Tim Van Steenbergen (fashion designer en Vakcurator BKRK) - juryvoorzitter - creativiteit

 • Ilse Dedeken (zaakvoerster Verilin) - juryvoorzitter - ondernemerschap

 • Ruth Goossens (hoofdredactrice van de Knack Weekend) - pers en communicatie

 • Pascal Cools (managing director Flanders DC) - ondernemerschap 

De inzendingen zullen beoordeeld worden op de volgende criteria:

 • Duurzaamheid en Creativiteit

 • Innovativiteit

 • Connectie met Bokrijk – verleden/vakmanschap

 • Ondernemerschap

 • Pers en communicatie  - storytelling

 • Trends  - voeling met de markt

 • Presentatie

De ingezonden producten of projecten mogen niet gecommercialiseerd zijn of worden voor 10 oktober 2019.

Er is een eerste jury moment op 6 mei waar de juryleden beslissen welke 10 inzendingen weerhouden worden. De deelnemers zijn niet toegelaten op dit jury moment.
7 mei worden al de deelnemers én geselecteerden op de hoogte gebracht per mail van de uitslag van de jury.

Op 12 juni is er een tweede jurymoment van 10 tot 18h in VAKlab – Kasteel van Bokrijk. Hier krijgen de 10 geselecteerden elk 30 minuten de tijd om hun business model eventueel met bijhorend prototype voor te stellen. Aan het einde van de dag, nadat alle deelnemers hun prototype hebben voorgesteld, kiest de jury drie genomineerden.

De beslissingen van de jury zijn bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De juryleden verbinden zich tot alle discretie over de selectie.

Alle deelnemers aan het tweede jury moment worden 13 juni op de hoogte gebracht per mail van de uitslag van de jury.

3. De uitreiking en het slotevent

Alle deelnemers aan de BKRK-award #Textiel 2019 worden uitgenodigd voor het slotevent samen met de voltallige jury op 10 oktober 2019 ‘s avonds. Hier zal de winnaar van de BKRK-award 2019 #Textiel worden bekendgemaakt. Dit belooft een inspirerende avond te worden.

De uitslag van de jurering uit de tweede ronde telt mee voor 80% van het eindresultaat, de overige 20% kan worden verdiend via een publieksstemming. Online stemmen kan via de BKRK-award website. De publieksstemming loopt van 1 juli tot en met 30 september.

4. Communicatie

Om u als deelnemer de mogelijkheid te geven zoveel mogelijk “buzz” te creëren rondom uw indiening kan u steeds tekst en foto materiaal bekomen via onze online kanalen.

De 10 genomineerden ontvangen van de organisatie het fotomateriaal genomen tijdens de meet en greet. Dit mogen zij vrijblijvend inzetten via hun eigen kanalen.

De drie genomineerden worden na het tweede jurymoment professioneel gefotografeerd en gecapteerd door de internationale fotografe Marleen Daniëls en verschijnen in de verschillende communicatie-uitingen over de BKRK-award, zowel offline als online. De organisatie bezorgt deze beeldmaterialen aan de betrokken personen zodat ook zij dit beeldmateriaal kunnen gebruiken voor eigen doeleinden.

5. Aansprakelijkheid

De deelnemer is verantwoordelijk voor het vervoer, de verpakking en de eventuele bijhorende kosten hiervan naar het VAKlab.

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan het ontwerp die ontstaan is als gevolg van verborgen gebreken en constructiefouten.

6. Partners

VAKlab zoekt steeds naar samenwerkingen met bestaande actoren in de markt. We werken marktondersteunend, niet marktverstorend.
Gezien het doel van deze award is om vakmensen te ondersteunen in hun zelfstandig beroep werken we nauw samen met Flanders DC. Het is hun missie creatievelingen te ondersteunen.
Voor het inhoudelijke met betrekking tot het thema textiel werken we graag samen met MIA-H.

Als communicatie partner hebben we Knack weekend aangesproken.
Vele andere partners in het werkveld zijn ons genegen en helpen ons van deze award een tool te maken om ondernemende vakmensen te eren. Onze oprechte dank aan allen.