BKRK-award 2020 #Glas

De BKRK-award 2020 #Glas is een wedstrijd die bestaat uit het ontwikkelen van een product of project dat authentiek vakmanschap vertegenwoordigt in gebruik, techniek en materiaal waarbij glas een essentiële rol speelt op een duurzame wijze. Het product of project wordt ontwikkeld vanuit een innovatieve en hedendaagse relevatie.

Inschrijven voor de BKRK-wedstrijd #Glas kan door de template in te vullen via de inschrijvingspagina. Op het moment van de kandidaatstelling wordt er nog geen fysiek product verwacht. De inschrijvingen worden definitief afgesloten op zondagavond 17 mei 2020 om 23.59 u.

Tijdens een eerste jurering op 25 mei 2020, zal de vakjury alle ingediende dossiers anoniem beoordelen. Maatschappelijke, ecologische en economische relevantie zijn de belangrijkste criteria. De tien beste dossiers, geselecteerd op basis van het gemiddelde van de punten van de verschillende juryleden, worden doorverwezen naar een tweede jurymoment op 7 oktober 2020.

De tien geselecteerden krijgen tijdens een meet and greet op 25 juni 2020 de kans om met de voltallige jury aan tafel te zitten en al hun vragen af te vuren op hen.

Tussen juli en septemer krijgen de 10 genomineerden de mogelijkheid om 8 u. per persoon/weerhouden dossier gebruik te maken van de faciliteiten, het glasatelier en het team van het GlazenHuis. Ook kunnen deze uren gebruikt worden voor de persoonlijke coaching van Jeroen Maes en meesterglasblazer Gert Bullée, dit in functie van de realisatie van de geselecteerde inzendingen.

Tijdens het tweede jurymoment op 7 oktober 2020 wordt een uitgewerkt prototype verwacht. Hier krijgen de geselecteerden elk 30 minuten de tijd om hun business model eventueel met bijhorend prototype voor te stellen. Aan het einde van de dag, nadat alle deelnemers hun prototype hebben voorgesteld, kiest de jury drie genomineerden.

De uitslag van deze jurering uit de tweede ronde telt mee voor 80% van het eindresultaat, de overige 20% kan worden verdiend via een publieksstemmingDe publieksstemming is een combinatie van online en offline stemmen. Via deze website kunnen er stemmen uitgebracht worden.

Op 19 november 2020 zal de winnaar van de BKRK-wedstrijd #Glas worden bekendgemaakt tijdens een groots slotevenement.

Achteraf zal er een exclusieve expo te zien zijn bij GlazenHuis waar het proces van de 3 genomineerden geëxposeerd wordt.